Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nét nổi bật của tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng

Nét nổi bật của tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nét nổi bật của tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 11, trang 50.

Giải chi tiết:

Nét nổi bật của tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 là tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.

Chọn: A

Ý kiến của bạn