Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nêu biện pháp cần thiết để duy trì và bảo vệ đa dạng si

Nêu biện pháp cần thiết để duy trì và bảo vệ đa dạng si

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nêu biện pháp cần thiết để duy trì và bảo vệ đa dạng sinh học?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các biện pháp cần để bảo vệ đa dạng sinh học:

- Bảo vệ môi trường: không xả rác thải bừa bãi, khai thác tài nguyên hợp lí, tận dụng năng lượng sạch.

- Hạn chế chặt phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy; trồng thêm rừng mới.

- Nghiêm cấm nuôi nhốt, săn bắt động vật trái phép.

- Khai thác các nguồn tài nguyên động vật một cách hợp lí…

Ý kiến của bạn