Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nếu các gen phân li độc lập, 1 tế bào sinh

Nếu các gen phân li độc lập, 1 tế bào sinh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nếu các gen phân li độc lập, 1 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb có thể tạo ra số loại giao tử là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Kiểu gen AaBb có thể cho tối đa 2 x 2 = 4 loại giao tử

1 tế bào sinh tinh giảm phân không có hoán vị gen tạo ra tối đa 2 loại giao tử (2 giao tử thuộc mỗi loại)

Vậy đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn