Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nếu cứ 2 trong số 4 loại nuclêôtít (A, T,

Nếu cứ 2 trong số 4 loại nuclêôtít (A, T,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nếu cứ 2 trong số 4 loại nuclêôtít (A, T, G và X) chỉ mã hóa được 1 loại axit amin (mã bộ 2) thì có bao nhiêu bộ mã khác nhau?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nếu là mã bộ 2 như bài cho thì

Vị trí nu thứ nhất có 4 cách chọn (A,T,G,X)

Vị trí nu thứ hai có 4 cách chọn (A,T,G,X)

số bộ mã khác nhau là : 4 x 4 = 16

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn