Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nếu đặt thang đo là 24A thì giá trị của mỗi độ chia là bao n

Nếu đặt thang đo là 24A thì giá trị của mỗi độ chia là bao n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nếu đặt thang đo là 24A thì giá trị của mỗi độ chia là bao nhiêu?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Ý kiến của bạn