Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nếu doanh thu của công ty E tăng 15 vào năm 2021 và doa

Nếu doanh thu của công ty E tăng 15 vào năm 2021 và doa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nếu doanh thu của công ty E tăng 15% vào năm 2021 và doanh thu của các công ty khác không thay đổi thì tổng doanh thu của tập đoàn X tăng bao nhiêu phần trăm?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Doanh thu của công ty E tăng lên 15%  và doanh thu của các công ty khác không thay đổi thì tổng doanh thu của tập đoàn X tăng lên đúng bằng số phần trăm tăng lên của công ty E năm 2021 so với năm 2020 trong tổng doanh thu của tập đoàn X.


Như vậy:


Tính doanh thu của công ty E năm 2021 so với năm 2020, so với tổng doanh thu của tập đoàn X.


Rồi trừ đi doanh thu của công ty E năm 2020.

Giải chi tiết:

Doanh thu của công ty E năm 2020 là: (14% ) (tổng doanh thu của tập đoàn X năm 2020)

Doanh thu của công ty E năm 2021 là: (left( {100%  + 15% } right).14%  = 16,1% ) (tổng doanh thu của tập đoàn X 2020)

Như vậy: Nếu doanh thu của công ty E tăng 15% vào năm 2021 và doanh thu của các công ty khác không thay đổi thì tổng doanh thu thu nhập của tập đoàn X tăng lên số phần trăm là:

(16,1%  - 14%  = 2,1% ) (so với năm 2020).

Chọn A.

Ý kiến của bạn