Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nếu đột biến giao tử là một đột biến

Nếu đột biến giao tử là một đột biến

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nếu đột biến giao tử là một đột biến lặn thì cơ chế nào dưới đây trong quá trình biểu hiện của gen đột biến này là không đúng:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

C – Sai đột biến gen trội mới biểu hiện ngay ở cơ thể mang đột biến , đột biến gen lặn chỉ được biểu hiện khi  ở trạng thái đồng hợp lặn

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn