Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nếu F và S xuất hiện trên các trang 30 và 35 tương ứng

Nếu F và S xuất hiện trên các trang 30 và 35 tương ứng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nếu F và S xuất hiện trên các trang 30 và 35 tương ứng thì cặp bài thơ nào sau đây buộc phải xuất hiện trên các trang 10 và 15 tương ứng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào thứ tự đề bài cho để loại các đáp án.

Giải chi tiết:

Vì F ở vị trí 30, và “R phải xuất hiện trước L” nên L không thể đứng ở vị trí trang 10.

Do đó H phải xuất hiện ở trang 10, L phải xuất hiện ở trang 20.

=> Loại đáp án D và A.

Ta có bảng sau:

Vì “R phải xuất hiện trước L” => R phải xuất hiện ở trang 15.

Vậy cặp bài thơ buộc phải xuất hiện trên các trang 10 và 15 tương ứng là H và R.

Chọn B.

Ý kiến của bạn