Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nêu hai ví dụ trong thực tế cần sử dụng mặt phẳng nghiê

Nêu hai ví dụ trong thực tế cần sử dụng mặt phẳng nghiê

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nêu hai ví dụ trong thực tế cần sử dụng mặt phẳng nghiêng. Sử dụng mặt phẳng nghiêng thì lực đẩy vật như thế nào so với trọng lượng của vật?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ví dụ cần sử dụng mặt phẳng nghiêng:

- Sử dụng mặt phẳng nghiêng để đưa một thùng hàng lên sàn xe ô tô

- Sử dụng mặt phẳng nghiêng để dắt xe máy từ sân lên nhà.

Sử dụng mặt phẳng nghiêng thì lực đẩy vật nhỏ hơn trọng lượng của vật.

Ý kiến của bạn