Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ hoàn cảnh đó có liên

Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ hoàn cảnh đó có liên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ, hoàn cảnh đó có liên quan gì tới nhà thơ?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Viếng lăng bác

Giải chi tiết:

- Hoàn cảnh sáng tác: Năm 1976, sau khi kháng chiến chống Mĩ thắng lợi, đất nước thống nhất. Lăng Bác vừa được khánh thành, tác giả ra thăm miền Bắc, vào lăng viếng Bác.

- In trong tập “Như mây mùa xuân” - 1976

Ý kiến của bạn