Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

“Nếu không giải quyết được vấn đề dân tôc giải phóng, không

“Nếu không giải quyết được vấn đề dân tôc giải phóng, không

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nếu không giải quyết được vấn đề dân tôc giải phóng, không đòi được đôc lâp tự do cho toàn thể dân tôc, thì chăng nhưng toàn thể quốc gia dân tôc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bô phân giai cấp đến van năm sau cũng không đòi được”. Văn bản trên được Nguyễn Ái Quốc trình bày lúc nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn