Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nếu kích thước của quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần t

Nếu kích thước của quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nếu kích thước của quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong. Xét các nguvên nhân sau đây:

(1) Số lượng cá thể quá ít nên sự giao phối gần thường xảy ra, đe dọa sự tồn tại của quần thể.

(2) Sự hỗ trợ giữa các cá thể bị giảm, quần thể không có khả năng chống chọi với những thay đổi của môi trường.

(3) Khả năng sinh sản giảm do cá thể đực ít có cơ hội gặp nhau với cá thể cái.

(4) Sự cạnh tranh cùng loài làm giảm số lượng cá thể của loài dẫn tới diệt vong.

Có bao nhiêu nguyên nhân đúng?   


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các nguyên nhân đúng: 1,2,3

Kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, ít cá thể nên dễ giao phối gần mà cũng hạn chế sự hỗ trợ theo nhóm bầy đàn để tăng khả năng chống trọi kẻ thù,khả năng sinh sản giảm

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn