Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nêu lên điểm nổi bật trong văn hoá Ấn Độ dưới thời Gúp-

Nêu lên điểm nổi bật trong văn hoá Ấn Độ dưới thời Gúp-

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nêu lên điểm nổi bật trong văn hoá Ấn Độ dưới thời Gúp-ta? Văn hoá thời Gúp-ta đã ảnh hưởng như thế nào đến Ấn Độ ở giai đoạn sau này?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học ở bài Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ, phân tích.

Giải chi tiết:

*Điểm nổi bật trong văn hoá Ấn Độ dưới thời Gúp-ta: Sự định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ.

*Ănh hưởng của văn hóa thời Gúp-ta đối với Ấn Độ giai đoạn này:

- Đa dạng tôn giáo:

+ Đạo Phật phát triển mạnh mẽ  kiến trúc Phật giáo - chùa hang, tượng Phật bằng đá... phát triển

+ Hindu giáo ra đời và phát triển, chủ yếu thời 4 vị thần Brama, Siva, Visu, In-dra. Người ta xây dựng nhiều đền thờ bằng đá đồ sộ, tạc tượng các vị thần bằng đá, hoặc bằng đồng để thờ với nhiều phong cách nghệ thuật độc đáo.

- Chữ viết: Từ chữ Brahmi nâng lên thành chữ Phạn.

Ý kiến của bạn