Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

nếu mã gốc có đoạn: 3’TAX ATG GGX GXT AAA 5’ thì mARN tương

nếu mã gốc có đoạn: 3’TAX ATG GGX GXT AAA 5’ thì mARN tương

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

nếu mã gốc có đoạn: 3’TAX ATG GGX GXT AAA 5’ thì mARN tương ứng là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

ARN polimerase tổng hợp mARN theo chiều từ 5’-3’ nên mã gốc có đoạn: 3’TAX ATG GGX GXT AAA 5’ thì mARN tương ứng là 5’ AUG UAX XXG XGA UUU 3’

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn