Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nếu mỗi gen quy định một tính trạng và tính trạng trội là tr

Nếu mỗi gen quy định một tính trạng và tính trạng trội là tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nếu mỗi gen quy định một tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn thì tỉ lệ kiểu hình khác bố mẹ xuất hiện ở đời con của phép lai ♂AaBbDdEE ×♀ AabbDdEe là bao nhiêu?

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Tỉ lệ con có kiểu hình giống bố mẹ = A-B-D-E- + A-bbD-E- = 3/4 x 1/2 x 3/4 x 1 + 3/4 x 1/2 x 3/4 x 1 = 9/16.

- Tỉ lệ con có kiểu hình khác bố mẹ = 1 – 9/16 = 7/16.

=> Đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn