Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nếu một vật đang chuyển động có gia tốc mà độ lớn hợp l

Nếu một vật đang chuyển động có gia tốc mà độ lớn hợp l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nếu một vật đang chuyển động có gia tốc mà độ lớn hợp lực tác dụng lên vật tăng lên nhưng không đổi hướng thì gia tốc của vật sẽ:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Định luật II Niutơn: Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.


(overrightarrow a  = dfrac{{overrightarrow F }}{m})  hay (overrightarrow F  = moverrightarrow a )


Trong trường hợp vật chịu tác dụng của nhiều lực thì (overrightarrow F )  là hợp lực.

Giải chi tiết:

Theo định luật II Niuton ta có độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực

( Rightarrow ) Khi độ lớn hợp lực tác dụng lên vật tăng lên nhưng không đổi hướng thì gia tốc của vật sẽ tăng lên.

Chọn B.

Ý kiến của bạn