Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nêu những hiểu biết của em về mối quan hệ hữu nghị giữa

Nêu những hiểu biết của em về mối quan hệ hữu nghị giữa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nêu những hiểu biết của em về mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Cu-ba.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Liên hệ.

Giải chi tiết:

Mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Cu-ba:

- Ngày 2 - 12 - 1960, thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cu-ba, từ đó đến nay quan hệ hữu nghị và hợp tác giúp đỡ nhau về nhiều mặt ngày càng được thiết lập chặt chẽ.

- Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam, Cu-ba đã giúp đỡ nhiều mặt cả về vật chất và tinh thần.

- Các nhà lãnh đạo Cu-ba và Việt Nam đã nhiều lần thăm viếng lẫn nhau (Chủ tịch Phi-đen Cát-xtơ-rô đã nhiều lần thăm Việt Nam), càng khẳng định mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay ngày càng tốt đẹp.

- Phi-đen Cát-xtơ-rô luôn coi trọng và ưu tiên phát triển mối quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam như một người anh em vô cùng thân thiết. Cũng như câu nói bất hủ của ông: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” đã được chứng minh và đi vào lịch sử mối quan hệ hai nước.

Ý kiến của bạn