Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nêu nội dung chính của đoạn trích Giải chi

Nêu nội dung chính của đoạn trích Giải chi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nêu nội dung chính của đoạn trích.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Cuộc chia tay của những con búp bê

Giải chi tiết:

- Nội dung: Tình cảm yêu thương gắn bó ,không muốn xa cách của hai anh em Thành và Thủy

Ý kiến của bạn