Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nêu nội dung của đoạn thơ trên Giải chi ti

Nêu nội dung của đoạn thơ trên Giải chi ti

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nêu nội dung của đoạn thơ trên.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

phân tích

Giải chi tiết:

Nội dung: tình cảm nhớ thương tha thiết của cháu với Bác Hồ.

Ý kiến của bạn