Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nêu nội dung của đoạn trích trên Giải chi

Nêu nội dung của đoạn trích trên Giải chi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nêu nội dung của đoạn trích trên.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ đoạn trích

Giải chi tiết:

Nội dung: miêu tả bức tranh thơ mộng, rực rỡ, đầy sắc màu của ngôi làng Ku-ku-rêu. (1.0 điểm)

Ý kiến của bạn