Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nêu nội dung và xác định phương thức biểu đạt chính của

Nêu nội dung và xác định phương thức biểu đạt chính của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nêu nội dung và xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ vào các phương thức biểu đạt đã học: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận, hành chính công vụ. Đọc đoạn trích để khái quát nội dung chính. Chú ý đến câu chủ đề.

Giải chi tiết:

– Nội dung chính: Bàn về vấn đề tình yêu đất nước được bắt nguồn từ tình yêu gia đình, yêu quê hương.

– Phương thức biểu đạt chính của văn bản: Nghị luận.

Ý kiến của bạn