Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nếu nuôi cấy một tế bào E.Coli có một phần tử ADN ở vùng nhâ

Nếu nuôi cấy một tế bào E.Coli có một phần tử ADN ở vùng nhâ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nếu nuôi cấy một tế bào E.Coli có một phần tử ADN ở vùng nhân chỉ chứa N15 phóng xạ chưa nhân đôi trong môi trường chỉ có N14, quá trình phân chia của vi khuẩn tạo ra 4 tế bào con. Số phân tử ADN ở vùng nhân của các E.Coli có chứa N15 phóng xạ được tạo ra trong quá trình trên là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Có 2 phân tử ADN chứa N15 theo nguyên tắc bán bảo tồn ( mỗi tế bào giữ 1 mạch của ADN ban đầu) còn các ADN khác được tổng hợp tử nguyên liệu môi trường

Phân tử ADN có chứa N15  là : 4 -2 = 2 ( phân tử )

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn