Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nếu P thuần chủng khác nhau n tính trạng p

Nếu P thuần chủng khác nhau n tính trạng p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nếu P thuần chủng khác nhau n tính trạng phân li độc lập, thì số loại kiểu gen đồng hợp ở F2 là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

P thuần chủng, khác nhau n tính trạng phân li độc lập

→ F1 dị hợp về n cặp gen

Mỗi cặp gen dị hợp lai với nhau sẽ cho : 2 kiểu gen đồng hợp : 1 kiểu gen dị hợp

→ F2 có số loại kiểu gen đồng hợp là 2n .

Đáp án A                           

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn