Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nếu S xuất hiện ở trang 15 bài thơ nào dưới đây buộc ph

Nếu S xuất hiện ở trang 15 bài thơ nào dưới đây buộc ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nếu S xuất hiện ở trang 15, bài thơ nào dưới đây buộc phải xuất hiện ở trang 25?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào thứ tự đề bài cho để loại các đáp án.

Giải chi tiết:

Vì “Các bài thơ ở các trang 10, 20 và 30 phải cùng của một tác giả” nên nếu S xuất hiện ở trang 15 thì R và T sẽ xuất hiện ở trang 25 và 35.

Mà “R phải xuất hiện trước L” => R không thể ở trang 35.

Vậy R phải xuất hiện ở trang 25.

Chọn C.

Ý kiến của bạn