Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nếu số lượng nhiễm sắc thể trong một tế bào lưỡng bội ở pha

Nếu số lượng nhiễm sắc thể trong một tế bào lưỡng bội ở pha

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nếu số lượng nhiễm sắc thể trong một tế bào lưỡng bội ở pha G1 của chu kì tế bào là 24, thì số phân tử ADN của một tế bào ở kì cuối của giảm phân I sẽ là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ở pha G1 của chu kì tế bào, NST chưa nhân đôi thành NST kép, vẫn là 2n đơn.

Ở kì cuối giảm phân I thì NST tồn tại  ở dạng NST đơn bội ( n kép)

=> số phân tử ADN là 24 .

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn