Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nếu sử dụng thuốc kháng sinh có liều lượng càng cao thì nhan

Nếu sử dụng thuốc kháng sinh có liều lượng càng cao thì nhan

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nếu sử dụng thuốc kháng sinh có liều lượng càng cao thì nhanh chóng hình thành các chủng vi khuẩn kháng thuốc, nguyên nhân là vì


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Nếu sử dụng thuốc kháng sinh có liều lượng càng cao thì nhanh chóng hình thành các chủng vi khuẩn kháng thuốc vì  thuốc kháng sinh sẽ tạo điều kiện cho các sinh vật có khả năng kháng thuốc sinh trưởng và phát triển  mạnh , các cá thể không có khả năng khangs sẽ bị tiêu diệt => nhanh chóng hình thnahf quần tể có các các thể có khả năng kháng thuốc

=> Thuốc kháng sinh là nhân tố gây ra sự chọn lọc các dòng vi khuẩn kháng thuốc.

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn