Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nêu tên 4 thể loại truyện dân gian em được học ở kì I l

Nêu tên 4 thể loại truyện dân gian em được học ở kì I l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nêu tên 4 thể loại truyện dân gian em được học ở kì I lớp 6?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ các thể loại đã học

Giải chi tiết:

- Truyền thuyết

- Truyện cổ tích

- Truyện ngụ ngôn

- Truyện cười

Ý kiến của bạn