Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nếu thế hệ F1 tứ bội là ♀ AAaa x ♂AAaa  trong trường hợp giả

Nếu thế hệ F1 tứ bội là ♀ AAaa x ♂AAaa  trong trường hợp giả

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nếu thế hệ F1 tứ bội là ♀ AAaa x ♂AAaa  trong trường hợp giảm phân , thụ tinh bình thường thì tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ F2 sẽ là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cơ thể tứ bội AAaa giảm phân bình thường  tạo ra 1 AA : 4 Aa : 1 aa

♀ AAaa x ♂AAaa   = (1 AA : 4 Aa : 1 aa )(1 AA : 4 Aa : 1 aa )

                                 =1 AAAA : 8 AAAa : 18 AAaa : 8 Aaaa : 1 aaaa

Đáp án D

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn