Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nêu thực trạng nền kinh tế Mĩ Latinh Giải

Nêu thực trạng nền kinh tế Mĩ Latinh Giải

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nêu thực trạng nền kinh tế Mĩ Latinh.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 5 – Tiết 2. Một số vấn đề của Mĩ Latinh

Giải chi tiết:

- Tốc độ tăng trưởng GDP không ổn định.

- Nợ nước ngoài nhiều.

- Đầu tư nước ngoài giảm mạnh.

Ý kiến của bạn