Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nếu thuỷ phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gl

Nếu thuỷ phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gl

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nếu thuỷ phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptit khác nhau?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

   Thu được gly-ala, và ala gly

=> Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn