Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nêu tính chất của hoocmôn Giải chi tiết- T

Nêu tính chất của hoocmôn Giải chi tiết- T

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nêu tính chất của hoocmôn.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

- Tính đặc hiệu: mỗi hoocmôn chỉ ảnh hưởng đến 1 hoặc 1 số cơ quan nhất định

+ Ví dụ: Insulin do tụy tiết ra chỉ có tác dụng hạ đường huyết.

Hoocmôn kích thích nang trứng hoặc tinh hoàn (FSH) chỉ ảnh hưởng đối với quá trình trứng chín hoặc sinh tinh

- Hoocmôn có tính sinh học cao: chỉ với 1 lượng nhỏ cũng gây hiệu quả rõ rệt

+ Ví dụ: chỉ cần vài phần nghìn mg hoocmôn adrenalin đã có thể làm tăng lượng đường huyết và tăng nhịp tim.

- Hoocmôn không mang tính đặc trưng cho loài

+ Ví dụ: người có thể sử dụng insulin của bò thay cho insulin của người để chữa bệnh tiểu đường

Ý kiến của bạn