Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ngâm một thanh sắt có khối lượng 20 gam vào 200 ml dung dịch

Ngâm một thanh sắt có khối lượng 20 gam vào 200 ml dung dịch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ngâm một thanh sắt có khối lượng 20 gam vào 200 ml dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 1M và AgNO3 0,5M, sau một thời gian thấy khối lượng thanh sắt tăng 10%. Hỏi khối lượng dung dịch đã thay đổi như thế nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

, nCu2+ = 0,2 mol ; nAg+ = 0,1 mol

,mdung dịch giảm = mkim loại tăng = 2g

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn