Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ngăn tim có thành cơ mỏng nhất là Tâm thất trái Tâm nhĩ

Ngăn tim có thành cơ mỏng nhất là Tâm thất trái Tâm nhĩ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ngăn tim có thành cơ mỏng nhất là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ngăn tim có thành cơ mỏng nhất là tâm nhĩ phải (nhận máu từ tĩnh mạch chủ về).

Chọn C

Ý kiến của bạn