Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

- Ngành Chân khớp có những đặc điểm chung nào- Tập tính

- Ngành Chân khớp có những đặc điểm chung nào- Tập tính

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

- Ngành Chân khớp có những đặc điểm chung nào?

- Tập tính ôm trứng của tôm mẹ có ý nghĩa gì?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

* Đặc điểm chung:

- Có vỏ kitin che chở bên ngoài và làm chỗ bám cho cơ.

- Phần phụ phân đốt, các đốt khớp động với nhau.

- Sự phát triển và tăng trưởng gắn liền với sự lột xác.

* giải thích:

Tập tính ôm trứng của tôm mẹ có ý nghĩa là :

+ Tôm mẹ sẽ bảo vệ tôm con tránh khỏi những thứ nguy hiểm xung quanh con của nó.

+Khi tôm mẹ ôm trứng thì sẽ dễ đem trứng theo hạn chế rơi trứng,giúp tôm mẹ khi ôm trứng đi sẽ không bị rơi trứng

Ý kiến của bạn