Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của nước ta

Ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của nước ta

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của nước ta phát triển chủ yếu dựa vào:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của nước ta phát triển chủ yếu dựa vào nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú.

=> Chọn đáp án B

Ý kiến của bạn