Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ngành công nghiệp năng lượng của nước ta có đặc điểm :

Ngành công nghiệp năng lượng của nước ta có đặc điểm :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ngành công nghiệp năng lượng của nước ta có đặc điểm :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn