Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ngành lâm nghiệp có vị trí đặc biệt trong cơ cấu kinh t

Ngành lâm nghiệp có vị trí đặc biệt trong cơ cấu kinh t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ngành lâm nghiệp có vị trí đặc biệt trong cơ cấu kinh tế của hầu hết các vùng lãnh thổ nước ta vì


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 23 – Vấn đề phát triển lâm nghiệp, thủy sản

Giải chi tiết:

Ngàng lâm nghiệp có vị trí đặc biệt trong cơ cấu kinh tế của hầu hết các vùng lãnh thổ nước ta vì nước ta có 3/4 là đồi núi, lại có vùng rừng ngập mặn ven biển.

Chọn D

Ý kiến của bạn