Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ngập lụt ở đồng bằng ven biển miền Trung ít nghiêm trọng hơn

Ngập lụt ở đồng bằng ven biển miền Trung ít nghiêm trọng hơn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ngập lụt ở đồng bằng ven biển miền Trung ít nghiêm trọng hơn đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long là nhờ:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn