Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ngày 22 tháng 12 năm 1944 theo chỉ thị của Hồ Chí Minh

Ngày 22 tháng 12 năm 1944 theo chỉ thị của Hồ Chí Minh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ngày 22 tháng 12 năm 1944, theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã thành lập


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 111.

Giải chi tiết:

Ngày 22 tháng 12 năm 1944, theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân.

Chọn: D

Ý kiến của bạn