Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ngày 24-10-1945, sau khi Quốc hội các nước thành viên phê ch

Ngày 24-10-1945, sau khi Quốc hội các nước thành viên phê ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ngày 24-10-1945, sau khi Quốc hội các nước thành viên phê chuẩn, bản Hiến chương của Liên hợp quốc


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn