Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ngày 6-3-1946 Hiệp định Sơ bộ được kí kết giữa đại diện

Ngày 6-3-1946 Hiệp định Sơ bộ được kí kết giữa đại diện

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ngày 6-3-1946, Hiệp định Sơ bộ được kí kết giữa đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với đại diện Chính phủ Pháp khi


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Suy luận.

Giải chi tiết:

- Đáp án A loại vì ta không thực hiện tiến công mà thực hiện hòa hoãn để tránh đối phó với nhiều kẻ thù cùng lúc.

- Đáp án B loại vì nếu Chính phủ Pháp có thiện chí giữ gìn nền hòa bình ở Đông Dương thì đã không thực hiện việc quay trở lại xâm lược các nước Đông Dương.

- Đáp án D loại vì ngày 28/2/1946, Pháp và quân Trung Hoa Dân quốc kí kết Hiệp ước Hoa – Pháp, theo đó, quân Pháp được phép ra miền Bắc thay quân Trung Hoa Dân quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật.

Chọn: C

Ý kiến của bạn