Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ngay cả quần áo trên pho tượng cũng có điểm gì nổi bật

Ngay cả quần áo trên pho tượng cũng có điểm gì nổi bật

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ngay cả quần áo trên pho tượng cũng có điểm gì nổi bật?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài đọc hiểu.

Giải chi tiết:

Cực kì độc đáo, kết quả sáng tạo kì tài cuae người nghệ sĩ .

Chọn A.

Ý kiến của bạn