Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ngay sau khi giành được độc lập, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN

Ngay sau khi giành được độc lập, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ngay sau khi giành được độc lập, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đã thực hiện chiến lược gì ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 29)

Thời kì đầu sau khi giành độc lậ, nhóm năm nước sáng lập ASEAN đều tiến hành công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu (chiến lược kinh tế hướng nội) với mục tiêu nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.

Chọn đáp án: A

Ý kiến của bạn