Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ngày thứ nhất giá xăng RON 95 là 17476 đồnglít Ngày thứ

Ngày thứ nhất giá xăng RON 95 là 17476 đồnglít Ngày thứ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ngày thứ nhất, giá xăng RON (95) là (17,476) đồng/lít. Ngày thứ hai, giá xăng tăng (1% )/lít. Ngày thứ ba, giá xăng tiếp tục tăng (2% )/lít so với ngày thứ hai. Hỏi ngày thứ ba, giá xăng RON (95) là bao nhiêu tiền một lít?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tính giá tiền một lít xăng của ngày thứ hai. Sau đó, tính giá tiền một lít xăng của ngày thứ ba.

Giải chi tiết:

Ngày thứ hai, một lít xăng RON (95) có giá là:

(17,476 + 17,476.1%  = 17,650,76) (đồng)

Ngày thứ ba, một lít xăng RON (95) có giá là:

(17,650,76 + 17,650,76.2%  = 18003,7752) (đồng)

Ý kiến của bạn