Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen ở một quần thể qu

Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen ở một quần thể qu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen ở một quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp được kết quả:

Nhân tố gây nên sự thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F3 là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nhận xét

    F2 → F3 : thành phần kiểu gen thay đổi đột ngột, không theo hướng xác định

=> Do tác động của yếu tố ngẫu nhiên

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn