Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ngựa Trắng ước ao điều gì Luôn luôn ở bên mẹ Bay được n

Ngựa Trắng ước ao điều gì Luôn luôn ở bên mẹ Bay được n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ngựa Trắng ước ao điều gì?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài đọc hiểu, đọc và tìm ý

Giải chi tiết:

Bay được như Đại Bàng

Ý kiến của bạn