Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Người bố đã sử dụng những hình ảnh so sánh nào để nói v

Người bố đã sử dụng những hình ảnh so sánh nào để nói v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Người bố đã sử dụng những hình ảnh so sánh nào để nói về việc học tập?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài đọc hiểu.

Giải chi tiết:

Sách vở là vũ khí, lớp học là chiến trường, sự ngu dốt là thù địch.

Ý kiến của bạn