Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Người bố khuyên con nghĩ đến tấm gương học tập của nhữn

Người bố khuyên con nghĩ đến tấm gương học tập của nhữn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Người bố khuyên con nghĩ đến tấm gương học tập của những ai?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài đọc hiểu.

Giải chi tiết:

Người thợ, người lính ở thao trường, em nhỏ bị câm hoặc điếc.

Ý kiến của bạn