Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Người Hi Lạp và Rô-ma đã đưa các sản phẩm thủ công nghi

Người Hi Lạp và Rô-ma đã đưa các sản phẩm thủ công nghi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Người Hi Lạp và Rô-ma đã đưa các sản phẩm thủ công nghiệp bán ở đâu? 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 21.

Giải chi tiết:

Người Hi Lạp và Rô-ma đã đưa các sản phẩm thủ công nghiệp bán ở khắp mọi miền ven biển Địa Trung Hải.

Chọn: D

Ý kiến của bạn