Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Người ta dùng kĩ thuật chuyển gen để chuyển gen kháng thuốc

Người ta dùng kĩ thuật chuyển gen để chuyển gen kháng thuốc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Người ta dùng kĩ thuật chuyển gen để chuyển gen kháng thuốc kháng sinh tetracyclin vào vi khuẩn E. coli không mang gen kháng thuốc. Để xác định đúng dòng vi khuẩn mang ADN tái tổ hợp mong muốn, người ta đem nuôi các dòng vi khuẩn này trong một môi trường có nồng độ tetracyclin thích hợp. Dòng vi khuẩn mang ADN tái tổ hợp sẽ


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Dòng vi khuẩn mang ADN tái tổ hợp sẽ sống sót, sau đó sẽ sinh trưởng và tạo khuẩn lạc.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn